Typy a vlastnosti čidel teploty
   
Základní typy profesionálních teplotních čidel..
 

Termočlánková čidla (TC) vznikají spojením dvou různých materiálů (kovů). Pokud je tento spoj ohříván, vzniká na koncích termočlánku termoelektrické napětí o hodnotách řádově několik málo desítek mV. Rozsah výstupního napětí a jeho linearita je dána materiály, ze kterých je čidlo vyrobeno. Tyto materiály dále určují i použitelnost čidla v praxi. K propojení čidla s regulátorem je nutné použít kompenzačního nebo termočlánkového vedení, nikoliv obyčejného měděného vodiče!

Odporová čidla (RTD) jsou vyráběna nejčastěji z platiny (čidla Pt), protože má vysokou časovou stálost, vysoký bod tání a je chemicky netečná. Pokud je požadavek na maximální využití kvalitních vlastností těchto čidel, musí být použita čidla se 3-vodičovým nebo 4-vodičovým zapojením. Regulátory pak kompenzují odpor vedení, který do měření vnáší chybu. Tato čidla mohou být připojena standardními typy kabelů, nejčastěji se v praxi používají ve 3-vodičovém provedení.
 
Závislost odporu nebo napětí čidel na teplotě je přísně předepsána normami IEC-751 (pro RTD) a IEC 584.1 (pro TC), výrobce WATLOW však tyto normy splňuje s více než přesvědčivou rezervou, proto se také řadí mezi přední světovou špičku v oboru.
 
Základní vlastnosti termočlánků:
Typ
Rozsah
Tolerance standardní
Tolerance zvýšená
Použití
B
870 až 1700°C
+/- 0,5%
+/- 0,25%
Vhodný pro extrémně vysoké teploty
E
0 až 870°C
+/- 1,7°C
+/- 1,0°C
Vhodné pro použití ve vakuu a oxidační atmosféru
J
0 až 760°C
+/- 2,2°C
+/- 1,1°C
Vhodný pro oxidační, redukční, inertní atmosféru i vakuum.
K
0 až 1260°C
+/- 2,2°C
+/- 1,1°C
Vhodný pro oxidační a inertní atmosféru, není vhodný do vakua
N
0 až 1260°C
+/- 2,2°C
+/- 1,1°C
Vhodné pro časté a velké změny teploty, nereaguje na neutronový tok (vhodné do jaderného průmyslu)
R
0 až 1480°C
+/- 1,5°C
+/- 0,6°C
Vhodné pro vysoké teploty, odolnost vůči korozi a oxidaci
S
0 až 1480°C
+/- 1,5°C
+/- 0,6°C
-dtto-
T
0 až 370°C
+/- 1,0°C
+/- 0,5°C
Nejvhodnější čidlo pro měření nízkých teplot, vhodný pro kryogení aplikace, lze jej použít ve vakuu, oxidační a redukční atmosféře
 
Základní vlastnosti odporových čidel Pt100 dle normy IEC-751:
Teplota [°C]
Odpor [Ohm]
Třída A
Třída B
-200
18.52
+/- 0.55°C
+/- 1.3°C
-100
60.26
+/- 0.35°C
+/- 0.8°C
0
100
+/- 0.15°C
+/- 0.3°C
100
138.51
+/- 0.35°C
+/- 0.8°C
200
175.86
+/- 0.55°C
+/- 1.3°C
300
212.05
+/- 0.75°C
+/- 1.8°C
400
247.09
+/- 0.95°C
+/- 2.3°C
500
280.98
+/- 1.15°C
+/- 2.8°C
600
313.71
+/- 1.35°C
+/- 3.3°C
650
329.64
+/- 1.45°C
+/- 3.6°C
 
Ostatní typy čidel na vyžádání...