Limitní jednotka MT125 - nezávislý ochranný prvek
 

Cena přístroje: 990,- bez DPH


Množstevní slevy:
 • 3-6ks - 6%
 • 7-15ks - 10%
 • 16-25ks - 15%
 • 26ks a více - 20%
   
Možnosti přístroje Technické parametry
 • Analogová jednotka
 • Alarmový výstup
 • Termočlánky J, K, S a T
 • Signalizace funkce přístroje a stavu alarmového výstupu diodami LED
 • Nastavitelný režim resetu
 • Montáž na DIN lištu
 • Rozměry 90 x 52 x 58 mm
 • 1 měřící vstup (termočlánek J, K, S a T)
 • Vstup pro manuální reset po překročení limitní teploty (pro tlačítko)
 • Možnost automatického resetu
 • 1x výstupní relé (přepínací kontakt)
 • Přesnost 0.1%
 • Provozní teplota 0-50 °C
 


Typické aplikace
Princip činnosti
 • Nezávislý ocharanný prvek
 • Použití všude tam, kde je nebezpečí zvýšení teploty nad bezpečnou hodnotu
 • Chrání technologické zařízení nebo materiál při poruše prvků regulační smyčky (čidlo, regulátor, výkonový spínač,...)
Čidlem připojeným na vstup se měří teplota chráněného zařízení nebo materiálu. Výstup limitní jednotky je připojen na výkonový spínač, který v případě překročení teploty odpojí topení. Výstup je zapojen jako přepínač, lze jím tedy současně spustit i externí poruchovou signalizaci (alarm) V klidovém stavu (tj. bez napájení) je výstup vypnutý. Po připojení napájecího napětí se rozsvítí zelená svítivá dioda výstup se zapne. Překročí-li měřená teplota přednastavenou vypínací úroveň, výstup se vypne. Současně se rozsvítí červená svítívá dioda. Opětné zapnutí výstupu poté co byl vypnut, je možné pouze při současném splnění dvou podmínek - měřená teplota leží pod zapínací úrovní a ovládací vstup je zkratován (zresetován) 
 
Doplňky/příslušenství
Popis
Interaktivní pomocník, který vypočítá cenu vybrané konfigurace přístroje
 
Soubory ke stažení
Jazyk
Počet stažení
Velikost
Czech
[ 39771 ]
[137kB]
Katalogový list
English
[-]
[0kB]
Katalogový list
Germany
[-]
[0kB]