Všeobecné obchodní podmínky

Množstevní slevy na produkty Mikrotherm:
 • 3 až 6ks sleva 6%
 • 7 až 15ks sleva 10%
 • 16 až 25ks sleva 20%
 • 26 a více kusů 30%
 • Množstevní slevy lze uplatnit pouze na jednotlivou objednávku
 • V případě stálého odběru jsou množstevní slevy smluvní
Základní ustanovení:
Všeobecné obchodní podmínky upravující dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží, vlastních výrobků, software a práce mezi firmou Thermoprozess a jejími obchodními partnery.

Cenové a obchodní podmínky:
 • Ceny zboží v ceníku jsou aktuální s tím, že firma si vyhrazuje právo na změnu ceny.
 • Ceny zboží v ceníku jsou uvedeny bez DPH, ceny v interaktivním pomocníkovi jsou vypočítávány i včetně DPH a včetně množstevních slev, které jsou závislé na odebraném množství v jednotlivé objednávce.
 • K ceně zboží se účtuje poštovné a balné ve výši 150,- Kč bez DPH.
 • Jednotlivé dodávky zboží se uskutečňují na základě písemné objednávky.

Paltební podmínky:

 1. platba předem bankovním převodem (proforma)
 2. na dobírku při doručení zboží (pouze pro zákazníky z České republiky)
 3. platba na fakturu se splatností 14 dní není-li sjednáno jinak s tím,
  že jako variabilní symbol uvede plátce číslo faktury

Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v plné výši a ve stanoveném termínu. Při nedodržení termínu splatnosti si prodávající vyhrazuje právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5 %, a to za každý započatý den prodlení až do úplného zaplacení. Zboží tak zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy Thermoprozess.

Dodací a expediční podmínky:

Objednané zboží je zasíláno přepravní službou GEIS není-li dohodnuto jinak.

Záruka:
Firma Thermoprozess poskytuje na zboží a výrobky záruky v souladu s Obchodním zákoníkem, na vybrané typy výrobků a zboží záruku až 24 měsíců a na zboží a výrobky firmy Watlow až 36 měsíců.

Závěrečná ustanovení:
Všeobecné prodejní a dodací podmínky Thermoprozess s.r.o. jsou nedílnou součástí smlouvy nebo potvrzené objednávky.