Převodníky pro přizpůsobení vstupů a výstupů

PP100, PQ100 - převodník RTD a TC na 4-20mA
 
PP100 1 210,- bez DPH
 • Linearizovaný převodník RTD (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni500, Ni1000) na 4-20mA
 • Pro dvouvodičová a třívodičová čidla Pt, Ni
 
PQ100 1 470,- bez DPH
 • Převodník Termočlánek (E, J, K, T, R, S, B a T bez linearizace) na 4-20mA
 • Kompenzace studeného konce
 
Společné vlastnosti
 • Montáž do hlavice teploměru (čidla)
 • Napájení z proudové smyčky
 
Soubory ke stažení
Jazyk
Počet stažení
Velikost
Czech
[ 40774 ]
[154kB]

 
PP110, PP112, PO110, PO112, PQ110 - převodník RTD, TC a R na 4-20mA
 
PP110 1 310,- bez DPH
 • Linearizovaný převodník RTD (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni500, Ni1000) na 4-20mA
 • Pro dvouvodičová a třívodičová čidla Pt, Ni
 
PP112 2 570,- bez DPH
 • Dvojitý PP110 (pro dvě čidla, dvě proudové smyčky)
 
PO110 1 310,- bez DPH
 • Převodník odporu na 4-20mA
 • Vstupní rozsahy 0..100, 5..105, 1000, 10 000,.. [Ohm]
 
PO112 2 570,- bez DPH
 • Dvojitý PO110 (dva R vstupy, dvě proudové smyčky)
 
PQ110 1 575,- bez DPH
 • Převodník Termočlánek (E, J, K, T, R, S, B a T bez linearizace) na 4-20mA
 • Kompenzace studeného konce pomocí externího čidla Pt100 (+178,- bez DPH)
 
Společné vlastnosti
 • Montáž na lištu DIN
 • Napájení z proudové smyčky
 
Soubory ke stažení
Jazyk
Počet stažení
Velikost
Czech
[ 41351 ]
[153kB]

 
PPN24, PPN230 - univerzální převodník RTD, TC a R na analogové U/I
 
PPN24 1 940,- bez DPH
 • Napájení 24V, max. 2VA
 
PPN230 2 260,- bez DPH
 • Napájení 230V, max. 2VA
 
Společné vlastnosti
 • Montáž na lištu DIN
 • Linearizovaný vstup RTD (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni500, Ni1000)
 • Pro dvouvodičová a třívodičová čidla Pt, Ni
 • Odporové vstupy 50-800 Ohm, 1k-10kOhm, potenciometr
 • Termočlánkový vstup (E, J, K, T, R, S, B a T bez linearizace)
 • Výstup: 0-1V, 0-5V, 0-10V, 0-5mA, 0-20mA, 4-20mA
 
Soubory ke stažení
Jazyk
Počet stažení
Velikost
Czech
[ 40670 ]
[173kB]

 
PX24, PXN24, PXN230 - univerzální převodník RTD, TC, R a U/I na analogové U/I s galvanickým oddělením
 
PX24 2 050,- bez DPH
 • Napájení z proudové smyčky, max. 2VA
 • Výstup pouze 4-20mA
 
PXN24 2 260,- bez DPH
 • Napájení 24V DC, max. 2VA
 
PXN230 2 470,- bez DPH
 • Napájení 230V AC, max. 2VA
 
Společné vlastnosti
 • Montáž na lištu DIN
 • Galvanické oddělení
 • Linearizovaný vstup RTD (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni500, Ni1000)
 • Pro dvouvodičová a třívodičová čidla Pt, Ni
 • Odporové vstupy 50-800 Ohm, 1k-10kOhm, potenciometr
 • Termočlánkový vstup (E, J, K, T, R, S, B a T bez linearizace)
 • ss namětí 10mV až 50V
 • ss proud 10uA až 500mA
 • Výstup: 0-1V, 0-5V, 0-10V, 0-5mA, 0-20mA, 4-20mA
 
Soubory ke stažení
Jazyk
Počet stažení
Velikost
Czech
[ 40345 ]
[184kB]
Czech
[ 40217 ]
[114kB]

 
SET-NN, SET-SN, SET-LN - univerzální programovatelný převodník RTD, TC, R a U/I na analogové U/I
 
SET-NN 2 470,- bez DPH
 • Napájení 24V DC, max. 2VA
 
SET-SN 2 730,- bez DPH
 • Napájení 230V AC, max. 2VA
 
SET-LN 1 940,- bez DPH
 • Napájení z proudové smyčky, max. 2VA
 • Výstup pouze 4-20mA
 
Společné vlastnosti
 • Montáž na lištu DIN
 • Pomocí PC lze naprogramovat rozsah vstupu (dolní a horní mez) a časovou konstantu vstupu (0.3 až 30s)
 • Linearizovaný vstup RTD (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni500, Ni1000)
 • Pro dvouvodičová a třívodičová čidla Pt, Ni
 • Odporové vstupy 50-800 Ohm, 1k-10kOhm, potenciometr 50Ohm - 10kOhm
 • Termočlánkový vstup (E, J, K, T, R, S, B a T bez linearizace)
 • ss namětí 10mV až 50V
 • ss proud 10uA až 500mA
 • Výstup: 0-1V, 0-5V, 0-10V, 0-5mA, 0-20mA, 4-20mA
 
Soubory ke stažení
Jazyk
Počet stažení
Velikost
Czech
[ 39560 ]
[227kB]