Technická podpora...

Nedaří se Vám propojit regulátory s PC?
Pokud se Vám nedaří propojení regulátorů pomocí komunikační linky RS232/EIA485 s PC a nevíte kde může být problém, použijte tento návod...

Co je systém MASTER-SLAVE?

Systém Master – Slave značí propojení více regulátorů, kdy jeden přístroj je řídící (master - vysílá žádanou hodnotu) a ostatní přístroje jsou podřízené (přijímají žádanou hodnotu). U podřízených regulátorů lze žádanou hodnotu posunout o požadovanou diferenci (parametr dIF1 v obslužné úrovni). Propojení regulátorů naznačuje následující obrázek, regulátory jsou od sebe galvanicky oddělené.

Pokud jsou při tomto druhu regulace použity pouze dva přístroje (master a slave), tak ke komunikaci postačuje sběrnice RS232. Pokud je použito přístrojů více (až 32), je nutné použít komunikace po sběrnici EIA485. Jako master nemusí být použit jen nadřazený regulátor, ale může to být např. průmyslový systém PLC nebo počítač PC. Při komunikaci s počítačem po lince EIA485 je nutné PC opatřit převodníkem EIA485/RS232. Počítač pak umožňuje monitorování a sběr dat ze všech přístrojů.

Co je kaskádní regulace?
Kaskádní regulaci je vhodné využívat u soustav s velkým dopravním zpožděním, tj. u soustav, kde odezva na sepnutí akčního členu je příliš velká (např. u muflových pecí, … ). Principem kaskádní regulace je rozdělení dopravního zpoždění na dvě části a tím zlepšení kvality regulace. Regulátor vnější smyčky měří teplotu uvnitř pece a vysílá požadovaný výkon regulátoru vnitřní smyčky. Regulátor vnitřní smyčky přepočítá požadovaný výkon na žádanou hodnotu, na kterou reguluje teplotu v okolí topení.