Návod na řešení problémů s komunikační linkou...
 
Pro které přístroje jsou ovladače určeny?
  • Pokud se Vám nedaří propojení regulátorů pomocí komunikační linky RS232/EIA485 s PC a nevíte kde může být problém, stáhněte si testovací program. Zkontrolujte nejprve, zda-li je regulátor/y správně připojen k PC. V případě sběrnice RS232 stačí pouhý kabel, jehož konce musí být zapojeny dle manuálu přístroje. Pokud však používáte sběrnici EIA485 a třeba i více přístrojů na ní připojených, je nutné mít všechny přístroje propojené paralelně kroucenou dvoulinkou. Na žádném z přístrojů nesmí být zaměněn vodič „A (+); B (-)“ – tento stav většinou zapříčiní trvalé svícení jedné z LED diod na převodníku. Sběrnice musí být zakončena převodníkem EIA485/RE232, protože standardní PC není vybaveno tímto komunikačním rozhraním. Převodník by také měl být nakonfigurován na použitou přenosovou rychlost (přístroje Mikrotherm® pouřívají 9600Bd). Tato konfigurace se provádí většinou propojením určitých pinů převodníku, dle jeho manuálu, kde také najdete, na které piny připojit vodiče sběrnice „A“ a „B“. Převodník připojte k PC. Většina PC má k dispozici dva sériové porty – COM1 a COM2. U standardního provedení PC (miditower – ATX) je port COM1 výše a COM2 níže.
  • Pokud vše souhlasí, zapněte PC a regulátory. Dle manuálů k přístrojům nastavte na každém přístroji jinou adresu (1,2,…n). Adresy se nesmí překrývat. Nyní by mělo být vše připraveno k funkční komunikaci. Spusťte program TESTMOD a zvolte použitý komunikační port. V případě protokolu MODBUS RTU – přístroje MT825A, MT825C a MT600 – zadejte adresu některého z přístrojů a stiskněte tlačítko TEST. Pokud je komunikace v pořádku, program detekuje typ přístroje (pokud je nastavena adresa registru na 0 – defaultní nastavení). V případě starších přístrojů MT825P, MT825K a MT825S musíte použít freeware TESTMOD pro protokol MODBUS ASCII, nebo freeware TEST protokolu ASCII. Zde stačí zvolit použitý COM port, typ přístoje a program okamžitě monitoruje hodnoty v přístroji (měřená, žádaná,…).
  • Pokud se Vám přesto komunikace s přístroji nedaří, vyzkoušejte následující možnosti. TESTMOD hlásí, že port nelze otevřít. Znamená to, že port, který jste zvolili buď neexistuje, nebo jej má přiřazen jiný program. V tomto případě přepojte regulátory na jiný COM port nebo vypněte kolizní program. Problémy mohou nastat také vlivem nevhodného komunikačního kabelu. Potom vyzkoušejte zakončení sběrnice terminátorem, jehož zapojení naleznete v manuálu k převodníku RS232/EIA485. Pokud ani toto nepomůže, můžeme říci už jen jedno: máte to rozbitý :)
 
Soubory ke stažení
Jazyk
Počet stažení
Velikost
Czech
[ 39085 ]
[421kB]
Czech
[ 38802 ]
[239kB]
Czech
[ 38098 ]
[327kB]