Dvousmyčkový PID regulátor Watlow F4S/D s hodinami reálného času
 

Cena přístroje od:
27000,- / 31500,- bez DPH


   
Možnosti regulátoru Technické parametry
  • Dvě nezávislé regulační smyčky se společnou časovou osou
  • PID regulace
  • Dvoupolohová regulace
  • Třípolohová regulace
  • Regulace na konstantní hodnotu
  • Rampová funkce
  • Alarmové/signalizační výstupy
  • 40 programů, 256 programových kroků (autostart, náběh, výdrž, skok na libovolný krok libovolného programu, ukončení programu, čekací funkce, podmínky)
  • Automatický start programů
  • Kontextová nápověda
  • Uživatelské názvy vstupů, výstupů, programů, alarmů
  • Hodiny reálného času
  • Variabilní alarmové funkce (alarm trvalý/dočasný, potlačení nežádoucího alarmu, volba strany alarmu)
  • Deset sad PID parametrů
  • Variabilní ošetření výpadku napájecího napětí
  • Automatické nastavení regulačních parametrů
  • Variabilní omezení výstupního výkonu
  • Komunikační linka s protokolem "MODBUS RTU "
  • Kaskádní regulace
  • Regulace MASTER-SLAVE
  • Detekce poruch v regulační smyčce
  • Inteligentní řízení přídavného topení/chlazení
  • Inteligentní řízení ventilátoru
  • Bezpečnostní funkce (heslo, variabilní zámek nastavení)
  • Uživatelsky nastavitelné menu
  • Servisní funkce
  • Možnost update firmware
  • Vzorkovací frekvence vstupu 20 Hz
  • Panelový přístroj, formát 1/4 DIN
  • Jeden LED a jeden podsvětlený, čtyřřádkový LCD displej
  • Paměť FLASH
  • Dvousmyčkové provedení (F4D)
  • Výměnné vstupní a výstupní moduly
  • 3x univerzální měřící vstup (termočlánky, pt100, U/I analogový)
  • 4 regulační výstupy
  • 2 alarmové výstupy
  • 8 digitálních výstupů
  • Moduly pomocných analogových výstupů
  • Hodiny reálného času
  • Regulační výstupy se spínáním v nule a s variabilním časováním (Burst Fire)
  • Komunikační linka RS232 nebo EIA485 s protokolem MODBUS RTU
  • Přesnost 0.1%
  • Krytí čelního panelu standardně IP65
  • Provozní teplota 0-55 °C
  • Odolnost proti vlhkosti a korozi


Typické aplikace
  • Regulace topení, chlazení
  • Procesy vyžadující časové řízení
  • Průmyslové, laboratorní, medicínské, stomatologické pece
  • Tepelné zpracování kovů
  • Keramická výroba
  • Sklářská výroba
  • Chemická výroba
  • Plastikářská výroba
 
Doplňky/příslušenství
Popis
Interaktivní pomocník, který vypočítá cenu vybrané konfigurace přístroje
Originální software pro přístroje Watlow
Datalogger, odesílání dat přes FTP, monitorování technologického procesu, tisk a exporty dat
Knihovna pro Delphi, která zprostředkuje komunikaci s přístrojem
 
Soubory ke stažení
Jazyk
Počet stažení
Velikost
Czech
[ 40732 ]
[295kB]
Czech
[ 40536 ]
[223kB]
Katalogový list
English
[-]
[0kB]
English
[ 40698 ]
[4.37MB]
Katalogový list
Germany
[-]
[0kB]
Manuál Watlow F4S, F4D
Germany
[-]
[0kB]