Dvousmyčkový PID regulátor Watlow F4S/D s hodinami reálného času
 

Cena přístroje od:
27000,- / 31500,- bez DPH


   
Možnosti regulátoru Technické parametry
 • Dvě nezávislé regulační smyčky se společnou časovou osou
 • PID regulace
 • Dvoupolohová regulace
 • Třípolohová regulace
 • Regulace na konstantní hodnotu
 • Rampová funkce
 • Alarmové/signalizační výstupy
 • 40 programů, 256 programových kroků (autostart, náběh, výdrž, skok na libovolný krok libovolného programu, ukončení programu, čekací funkce, podmínky)
 • Automatický start programů
 • Kontextová nápověda
 • Uživatelské názvy vstupů, výstupů, programů, alarmů
 • Hodiny reálného času
 • Variabilní alarmové funkce (alarm trvalý/dočasný, potlačení nežádoucího alarmu, volba strany alarmu)
 • Deset sad PID parametrů
 • Variabilní ošetření výpadku napájecího napětí
 • Automatické nastavení regulačních parametrů
 • Variabilní omezení výstupního výkonu
 • Komunikační linka s protokolem "MODBUS RTU "
 • Kaskádní regulace
 • Regulace MASTER-SLAVE
 • Detekce poruch v regulační smyčce
 • Inteligentní řízení přídavného topení/chlazení
 • Inteligentní řízení ventilátoru
 • Bezpečnostní funkce (heslo, variabilní zámek nastavení)
 • Uživatelsky nastavitelné menu
 • Servisní funkce
 • Možnost update firmware
 • Vzorkovací frekvence vstupu 20 Hz
 • Panelový přístroj, formát 1/4 DIN
 • Jeden LED a jeden podsvětlený, čtyřřádkový LCD displej
 • Paměť FLASH
 • Dvousmyčkové provedení (F4D)
 • Výměnné vstupní a výstupní moduly
 • 3x univerzální měřící vstup (termočlánky, pt100, U/I analogový)
 • 4 regulační výstupy
 • 2 alarmové výstupy
 • 8 digitálních výstupů
 • Moduly pomocných analogových výstupů
 • Hodiny reálného času
 • Regulační výstupy se spínáním v nule a s variabilním časováním (Burst Fire)
 • Komunikační linka RS232 nebo EIA485 s protokolem MODBUS RTU
 • Přesnost 0.1%
 • Krytí čelního panelu standardně IP65
 • Provozní teplota 0-55 °C
 • Odolnost proti vlhkosti a korozi


Typické aplikace
 • Regulace topení, chlazení
 • Procesy vyžadující časové řízení
 • Průmyslové, laboratorní, medicínské, stomatologické pece
 • Tepelné zpracování kovů
 • Keramická výroba
 • Sklářská výroba
 • Chemická výroba
 • Plastikářská výroba
 
Doplňky/příslušenství
Popis
Interaktivní pomocník, který vypočítá cenu vybrané konfigurace přístroje
Originální software pro přístroje Watlow
Datalogger, odesílání dat přes FTP, monitorování technologického procesu, tisk a exporty dat
Knihovna pro Delphi, která zprostředkuje komunikaci s přístrojem
 
Soubory ke stažení
Jazyk
Počet stažení
Velikost
Czech
[ 42043 ]
[295kB]
Czech
[ 41906 ]
[223kB]
Katalogový list
English
[-]
[0kB]
English
[ 42450 ]
[4.37MB]
Katalogový list
Germany
[-]
[0kB]
Manuál Watlow F4S, F4D
Germany
[-]
[0kB]